WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    양평군 하자포리 복합시설 신축공사

대지 위치 :  경기도 양평군 개군면 하자포리

용       도 :  단독주택, 근린생활시설

대지 면적 :  2060㎡

건축 면적 :  381.51㎡

연  면  적 :  780.66㎡

구       조 :  철근콘크리트구조

규       모 :  지상3층

외장 마감 :  석재타일


설        계 : KDA PARTNERS